Vyhlašujeme 4. kolo přijímacího řízení. Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

pdf4. kolo přijímacího řízení

pdfUčební obory

pdfRozpis ústních závěrečných zkoušek

pdfStudijní obory

pdfSeznam přijatých uchazečů 2. kolo