Autoškola VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou

Zřizovatel:

Vyšší odborná a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ:75137011

Provozovny:

provozovna č. 1009250779, Javornická 1228, Rychnov n.Kn.

provozovna č. 1003225683, U Stadionu 1166, Rychnov n.Kn.

Provozní doba:

pondělí - pátek: 8-16 hod., podle rozvrhu hodin ŘMV

Další informace:

Registrace pro výcvik : skupiny motor. vozidel B, C

Autoškola je zřízena pouze pro výuku a výcvik žáků školy v rámci předmětu Řízení motorových vozidel (ŘMV) a školení zaměstnanců. Služby pro veřejnost neposkytuje. Výcvik je prováděn smluvní autoškolou.

B (B1) - osobní automobil, obecně motor. voz. do 3500 kg největší povolené hmotnosti, max. 8+1 osob (traktor do 3,5 tuny včetně přívěsu a moto skup. A1 s automatickou převodovkou)

C (C1) - nákl. automobil, obecně vozidla nad 3500 kg. největší pov. hmotnosti s výjimkou sk. T ( traktorů nad 3,5 tuny a prac. strojů), max. 8+1 osob.

V rámci výuky ŘMV na školách je možno podle §13 zák. 247/2000 Sb. konat výuku, výcvik a závěrečné zkoušky uchazečů o řidičské  oprávnění v tzv. snížené věkové hranici podle dalších předpisů. Řidičský průkaz je vydán s omezením platnosti do dovršení věku.

Předmět řízení motorových vozidel je nepovinný. Pro vybrané obory autotronik, mechanik - opravář motor. vozidel, autoelektrikář, karosář, autolakýrník je možno získat v rámci výuky předmětu řidičský průkaz skupiny B popř. C se státním příspěvkem. V tomto případě musí uchazeč předmět absolvovat jako povinný a dosahovat alespoň dostatečné hodnocení. Nezbytnou součástí přijetí do výuky a výcviku je souhlas zákonného zástupce u uchazeče mladšího 18 let, jeho požadovaný zdravotní stav a bezúhonnost při prověrce přestupků eventuálně trestných činů vylučujících získání řidičského průkazu. Ze státního příspěvku je hrazena pouze základní výuka a výcvik prováděné smluvní autoškolou (AŠ), ostatní náklady si uchazeč hradí sám. To je lékařská prohlídka před zahájením výuky a výcviku asi 300,- Kč, řádná zkouška u příslušného městského úřadu (MÚ bez rozdílu skupin 700,- Kč, opakovaná zkouška z praktické jízdy B  400,- Kč (MÚ) + 250,- Kč (AŠ), opakovaná zkouška z praktické jízdy C 400,- Kč (MÚ) + 500,- Kč (AŠ), opakovaná zkouška z pravidel silničního  provozu 100,- Kč (MÚ) + 50,- Kč (AŠ), opakovaná zkouška z ovládání a údržby vozidla 200,- Kč (MÚ) + 50,- Kč (AŠ), poplatek za vystavení řidičského průkazu 50,- Kč (MÚ). Sazby určené ministerstvem financí se mohou v průběhu výuky a výcviku změnit, sazby určené autoškolou jsou pevné v rámci smlouvy. Učební pomůcky je možno zakoupit od smluvní autoškoly za minimální ceny. Učebnice 100,-Kč včetně výukového CD, samotné CD pouze za 15,- Kč. Ostatní aktualizované materiály je možno stáhnout ze školní databáze. Výuka ŘMV se provádí převážně v době hlavní výuky. Vzhledem k náročnosti individuálního výcviku při větším počtu uchazečů je třeba počítat s tím, že větší část výcvikových hodin bude uchazeč absolvovat v době svého osobního volna a podle individuálních možností i v době prázdnin. To platí přiměřeně i pro vykonání závěrečné zkoušky. Škola může zajistit pro omezený počet uchazečů výuku a výcvik na ostatní skupiny vozidel za výhodné ceny u smluvní autoškoly. Sdružovat další skupiny vozidel v rámci ŘMV na škole nelze.

autoskola 1

autoskola 2