Spolu po COVIDu na chatě Juráška

Ve dnech 20. – 22. 10. 2021 se uskutečnil pro žáky prvních ročníků učebních oborů naší školy pobytový vzdělávací program na chatě Juráška v Olešnici v Orlických horách. Cílem pobytu bylo upevnění vztahů ve třídě mezi jednotlivými žáky a učiteli, získání vzájemného respektu a tolerance k odlišnosti a podpora zdravých životních návyků a postojů. Program pro žáky připravila speciální pedagožka společně s třídními učiteli, učiteli odborného výcviku a externími lektory.
Pobytu se zúčastnilo 53 žáků a 8 pedagogů školy. Žáci byli rozděleni do 4 skupinek a každá měla svůj „rozvrh“, kde byl vždy rozepsaný program na celý den: vzdělávací aktivity s lektorkami, výlety s pedagogy, pauzy na jídlo, osobní volno…

Žáci měli možnost poznat lépe sebe sama, své spolužáky a učitele prostřednictvím společných aktivit.
Po úvodních seznamovacích hrách program pokračoval soutěžním odpolednem, kdy žáci ve skupinkách plnili zábavné sportovní úkoly. Podvečer byl věnován interaktivní besedě o odpovědnosti, respektu, toleranci vůči ostatním, zároveň i podpoře dovedností, jak zvládat stresové situace. Podobný program probíhal i následující den, odpoledne nechyběly turistika k Feistově rozhledně a večer skupinové hry, ve kterých si žáci ověřili své dovednosti. Ve volném čase se žáci bavili při stolním tenise, společenských a míčových hrách.

Vyvrcholením posledních dopoledních činností zaměřených na vytváření pozitivních vztahů a komunikaci ve třídě bylo vytvoření modelu stromu s pravidly jednotlivých tříd. Vzájemnou síť vztahů žáci zhmotnili propletením v provazové pavučině.
Ať dobrá nálada, která akci provázela, pokračuje ve škole!

Realizace akce byla podpořena MŠMT v rámci projektu „Spolu po COVIDu“ č.j. „MSMT-13998/2021-5“.

Za kolektiv učitelů B. Kuderová

 

IMG 20211104 WA0028 2  IMG 20211104 WA0030 IMG 20211104 WA0032 IMG 20211104 WA0035 IMG 20211020 091650 2

 

Hodnocení adaptačního kurzu 2014 třídy 1A

Termín: pondělí 11. září 2014 – 12. září 2014, Místo konání: PENZION VERNER v Deštné v Orlických horách, Počet účastníků: 28 studentů

Program: byl zaměřen na rozvoj a poznání kolektivu třídy. Jeho součásti byly sportovní aktivity, týmové hry, sebepoznávání a spousta zábavy.

Pedagogické zajištění: Mgr. Vladimír Boček, Ing. Jiřina Petruželková

Hlavním cílem tohoto kurzu bylo připravit studenty na změnu školy a na práci v novém kolektivu. Zároveň se nastupující studenti seznámili se svým třídním učitelem, který se účastnil většiny aktivit.

1. den – se hrály seznamovací hry, vyplnili vstupní dotazník, vytvořili si pravidla chování na kurzu. Pak následovaly sportovní hry, prohlídka okolí, společenské hry a technická dovednost.

2. den – na programu byly sportovní aktivity Na závěr jsme uklidili chatu a zhodnotili adaptační kurz velmi kladně. Mnozí s nich se zbavili ostychu, který je provázel na začátku kurzu.

V Rychnově n. Kn. 27. 09. 2014, Zpracovala J. Petruželková

 adaptak 1a

Adaptační kurz třídy 1P


Ve čtvrtek 25. září 2014 jsme se před osmou hodinou ranní sešli na autobusovém nádraží v Rychnově nad Kněžnou. Čekal nás první společný pobyt - dvoudenní adaptační kurz.
V 8.10 hod jsme nastoupili do autobusu, který nás odvezl do Rokytnice v Orlických horách. Odtud jsme dalším autobusem pokračovali do cíle naší cesty - Říček v Orlických horách. Ubytovali jsme se na Chalupě Polesí a vyrazili na procházku po okolí. Došli jsme k lanovému centru, ke sjezdovkám a stavili jsme se v restauraci na obědě. Na zpáteční cestě nás doprovázelo i sluníčko.
Na chalupě už bylo krásně teplíčko. Paní učitelky Spěváčková a Kuderová si pro nás připravily seznamovací hry. U některých jsme se hodně nasmáli, některé nás ale donutily se i zamyslet.
Večer nám naši kluci rozdělali oheň, abychom si mohli opéci buřty. Bohužel nás brzy vyhnal déšť. Večer jsme hráli šipky, ping-pong, někteří se dívali na televizi, protože si nemohli nechat ujít další díly českých seriálů.....
V pátek 26. září 2014 jsme uklidili chalupu a odjeli domů.
Myslím si, že se nám kurz vydařil a určitě nám pomohl se mezi sebou více poznat. Je něco jiného sedět v lavicích a něco jiného poznávat spolužáky v neformálním prostředí.

Nikola Nováková, studentka třídy 1P

adaptak 1p

Adaptační pobyt očima studentů VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn., třída 1DEC


Ve středu 1. října 2014 jsme se vrátili z třídenního pobytu v Deštném v Orlických horách. Cílem seznamovacího pobytu bylo zejména pomoci nám žákům s adaptací na nové prostředí, jiný typ školy a na nové spolužáky. Vedení školy a naše paní třídní učitelka nám tak poskytli možnost se vzájemně poznat, seznámit se s novými spolužáky a překonat tak obavy z toho, jak nás spolužáci přijmou a zda si ve třídě najdeme nové kamarády.... No, a samozřejmě, toužili jsme také užít si hodně legrace daleko od domova a školních povinností... A povedlo se na jedničku!
Nejvíce pro nás byly přínosné různé seznamovací hry, které nám pomohly uvolnit počáteční nejistoty s komunikací, získali jsme při nich informace o zájmech spolužáků, naučili jsme se vnímat a posuzovat druhé, ale přispěly také k naší soustředěnosti, sebepoznání a spolupráci. No prima, už jsme zase o krůček blíž k bezvadnému kolektivu, se kterým prožijeme následující čtyři roky studia.
Součástí pobytu byly i aktivity zaměřené na poznání krásné přírody a památek Orlických hor. Zcela nás dostal kostel Svatého Matouše v Jedlové, a to zejména svým prostým barokním vzhledem a svoji dominantní polohou na stráni nad Deštným. Naši fyzičku prověřil dvanáctikilometrový výšlap na Šerlich a Masarykovu chatu, Bukačku, pod Polomský kopec, Šerlišský mlýn a zpět do Deštného v O.h. Většina z nás šla tuto trasu poprvé, byla pro nás docela náročná, ale opravdu krásná příroda, prosluněný den a tím i skvělý zážitek.
A závěr? Jak pobyt vnímáme my žáci čtyřletého studijního oboru s maturitou -obchodník, gastronomie, autotronik. Poděkování za super „adapťák" patří paní učitelce třídní Flídrové a paní učitelce Maršíkové. Myslíme si, že máme dobrý kolektiv a všichni jsme si to v Deštném moc užili a máme jen samé krásné vzpomínky.

adaptak 1dec

Cyklistický výlet

Ve dnech 19. - 23. 5. jsme se zúčastnili cyklistického výletu na Pastvinách. Byli jsme ubytování v krásném penzionu Lesanka. Užili jsme si spoustu zábavy a různých sportovních aktivit jako například horolezectví a jízdu na kánoích. Samozřejmě tu nesměla chybět jízda na kole, běh, hod oštěpem, střelba a mnoho dalších zajímavých aktivit. Byly však i odpočinkové dny, kdy jsme navštívili přehradu v Pastvinách a na ohni si opekli výborné klobásy. V jídelně, která se nacházela přímo v penzionu, nám skvěle vařili a byli jsme rádi, že jsme tam po namáhavém dni měli něco dobrého na zub. Poslední den jsme se rozloučili s Lesankou i krajinou a vyrazili plni zážitků na dlouhou cestu domů.

Martin Mašek, Daniel Machata - 2A