Školní kolo odborné soutěže oboru vzdělání obchodník

Soutěž je organizována v odborné učebně obchodních oborů v budově školy Javornická 1228. Je vyhlášena pro žáky 1. ročníku. jedná se o soutěž jednotlivců, žák tedy soutěží sám za sebe. Soutěž obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části žáci vypracují odborné otázky v podobě písemného testu. Praktická část zahruje základní početní úkony , vyplňování dokladů o koupi zboží a aranžérské práce, které spočívají v balení zboží a vyhotovení popisek. Každý žák obdrží časový harmonogram soutěže. Hodnocení je určeno kritérii. Odborná porota vyhodnotí pořadí jednotlivých žáků. Výsledky žáků se zahrnují do klasifikace z odborného výcviku.

Školní kolo odborné soutěže oboru vzdělání prodavač

Soutěž probíhá v odborné učebně obchodních oborů v budově školy Javornická 1228 a je vyhlášena pro žáky 2. ročníků. Soutěž se týká jednotlivců, každý žák soutěží sám za sebe. Soutěž obsahuje jak teoretickou, tak i praktickou část. Teoretická část zahrnuje všeobecné a odborné otázky týkající se daného oboru vzdělání. Součástí praktické části je administrativa prodejny, obchodní počty a aranžérské práce, které představují vypracování nabídky dne na dané téma a balení zboží. Každý žák obdrží časový harmonogram soutěže. Hodnocení soutěže probíhá podle daných kritérií, kdy odborná porota vyhodnotí pořadí účastníků. Výsledky soutěže jsou zahrnuty do klasifikace žáka odborného výcviku.

Školní kolo odborné soutěže oboru vzdělání gastronomie

Soutěž se koná v odborné učebně stolničení v budově školy Javornická 1228 a je určena pro žáky 2. ročníku. Úkolem žáků v teoretické odborné části je zpracovat normování potravin a kalkulaci menu. V praktické části žáci připravují slavnostní tabuli pro významné jubileum. Každý žák obdrží časový harmonogram soutěže. Hodnocení žáků probíhá dle daných kritérií. Odborná porota hodnotí nápaditost, vypracování menu, správné použití inventáře, celkový vzhled tabule a ústní obhajobu zhotovené tabule a menu. Výsledky žáků jsou zahrnuty do klasifikace z odborného výcviku podle daných kritérií.

Školní kolo odborné soutěže oboru vzdělání  kuchař

Soutěze jsou stanoveny pro žáky 1. a 2. ročníků a probíhají v odborné učebně a cvičné kuchyni v budově 1228. Obsahují teoretickou a praktickou část. Témata praktických částí vycházejí z tematického plánu pro daný ročník. Úkolem žáka je zpracování kalkulace a zhotovení daného menu. Žáci 1. ročníků připravují bezmasý pokrm a zeleninový salát. Odborná porota hodnotí vzhled, chuť, úpravu a vhodnost pokrmu, nápaditost, dodržení technologického postupu a ústní obhajobu připraveného pokrmu. Hodnocení žáků je určeno danými kritérii, kdy porota určí jednotlivé pořadí soutěžících. Výsledky žáků jsou promítnuty do klasifikace z odborného výcviku.