Dotační program MŠMT – „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol“

Škola žádá v pravidelných dotačních období. Nově se na rok 2014 žádá na období leden - červen 2014 od 6. listopadu do 22. listopadu 2013, na období září - prosinec 2014 se žádá od pondělí 2. června do 27. června 2014. Více informací je uvedeno na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/roma-ss-a-vos

Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – RAMPS VIP III

Projekt je realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školní poradenské zařízení a zařízení pro DVPP (NÚV)

číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001 podpořena je speciální pedagožka na škole

Projekt RAMPS-VIP III je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsouposkytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky.

rampsvip3

 

 

 

Projekt „Aktivně i s handicapem"

Realizátor projektu: Občanské sdružení ORION, Rychnov nad Kněžnou

Partneři projektu: Sdružení SPLAV, o.s. Skuhrov nad Bělou, VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou

Cílem vzájemné spolupráce na tomto projektu je podpora sociální integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a hledání možností jejich pracovního uplatnění.