CNC centrum a vybavení oboru kominík

V rámci zkvalitnění materiálního vybavení naší školy podporující zvládnutí nových technologií a vytvoření příznivých podmínek pro úspěšné uplatnění našich absolventů na trhu práce se na naší škole od 12. 8. 2013 do 30. 9. 2014 realizoval projekt „CNC centrum a vybavení oboru kominík" (registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/36.01324), který nám pomohl finančně zabezpečit CNC centrum novými plnohodnotnými výukovými CNC zařízeními - 2 CNC frézky, simulační SW pro programování a obsluhu řídících systémů strojů, laserová CNC gravírka. Dále jsme vybavili obor kominík komínovou frézou, přístrojem pro měření těsnosti kouřovodu, topenišť a 4 Pa test, krbovými kamny a třísložkovými komínovými systémy univerzál a z nerezové oceli tak, aby technické vybavení školy splňovalo veškeré požadavky dané pro tento specifický obor studia a korespondovalo s potřebami kominických firem. Poskytovatelem dotace je Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (www.rada-severovychod.cz) a projekt je poskytnut z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osa 4. Rozvoj podnikatelského prostředí, oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu. Projekt vychází z potřeb zaměstnavatelů, umožil žáky efektivněji seznámit s reálným výrobním procesem, se kterým se žáci setkají v praxi a přispel ke zkvalitnění výuky a zvýšení praktických dovedností absolventů oborů strojírenského a oboru kominík, což zlepšilo uplatnění absolventů školy na trhu práce.

pdfPodrobnosti

  

eu-investice-do-vasi-budoucnosti-plnobarevna-rgb                                                           rop-nuts-rgb