E-learning a kreditní systém do vyšších odborných škol

Projekt byl schválen pod registračním číslem CZ.1.07/2.1.00/32.0072. Jeho realizace započala dne 02. 07. 2012 a bude ukončena 30. 06. 2014. Manažerem projektu je Ing. Mgr. Hynek Martinek, Ph.D.. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu v rámci výzvy IPo – Oblast 2.1 (výzva 32.2 kolo) – 2.1 Vyšší odborné vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Jeho cílem je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím realizace řady aktivit, které rozšiřují a zkvalitňují výuku v rámci vzdělávacích programů na VOŠ. Jedná se o podporu a rozšíření využívání ICT ve vzdělávání žáků, zvyšování kvality profesního, praktického odborného a jazykového vzdělávání studentů VOŠ. Klíčovou aktivitou je realizace praxí a stáží studentů VOŠ u zaměstnavatelů v rámci ČR a v zahraničí v rámci malých a středních podniků zemí Evropské unie. Součástí je zavedení kreditního systému a rozvinutí e-learningových metod výuky.

pdfInformace o realizaci projektu