EU VOSRK

Na základě jednání a posuzování na MŠMT byl naší škole schválen projekt „EU VOSRK" pod registračním číslem CZ.1.07/1.5.00/34.0355. Jeho realizace započala dne 01. 04. 2012 a byl ukončen k 31. 03. 2014. Garantem projektu byl Václav Kulštejn. Projekt „EU VOSRK" byl spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu v rámci podpory 1.5, prioritní osy 7.1, zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky pomocí nových metod, podpůrnými kurzy, mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zintenzivnění spolupráce se zaměstnavateli. Individualizace výuky, podpora žáků mimořádně nadaných, soustavná práce se žáky se specifickými požadavky. Zlepšení klimatu vetřídách, celé škole, speciální programy pro pedagogické a provozní zaměstnance při zapojení školního psychologa a speciálního pedagoga.