Zveme všechny rodiče na rodičovské schůzky, které se budou konat ve středu dne 25. listopadu 2015 od 15 do 17 hodin. V případě, že by Vám tento termín nevyhovoval, je možné domluvit s třídním učitelem individuální termín.