První ročníky učebních oborů Kominík, Karosář a studjní obor Provozní technika (denní forma) nebudou ve školním roce 2016/2017 otevřeny.