Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce školy bylo na pátek 18. listopadu vyhlášeno ředitelské volno.