Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce a odpojení od sítí bude škola během měsíce července zcela uzavřena. Veškeré Vaše požadavky budou vyřízeny během měsíce srpna.