Zveme všechny rodiče na rodičovské schůzky, které se konají ve čtvrtek 23. listopadu od 15:15 do 17:15 hodin.