Sraz účastníků v sobotu 20. ledna 2018 v 19 hodin před tělocvičnou. Odjezd ve 20 hodin. Žáci jsou povinni uzavřít pojištění léčebných výloh v zahraničí a doporučujeme také uzavření pojištění odpovědnosti za škodu. Dále musí mít žáci platný cestovní doklad nebo občanský průkaz.