Přijímací zkoušky se konají v budově na adrese U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou - možnost zaparkovat před školou nebo u zimního stadionu.

  • pouze pro předem přihlášené žáky
  • sraz žáků v 8:45
  • povolené jsou pouze psací a rýsovací potřeby
  • předpokládaný konec 12:00 - 12:30
  • po napsání testů si žáci test sami opraví a bude jim ponechán
  • přijímací zkoušky nanečisto jsou pro přihlášené žáky zdarma