pdfStudijní obory

pdfNástavbové obory

 

Zápisový lístek je nutné odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.