Žáci prvních ročníků se shromáždí nejpozději do 7:45 před školou, kde si je vyzvednou příslušní třídní učitelé. Poté proběhnou třídnické hodiny a od 10 hodin školení BOZP.

 

Všichni žáci vyšších ročníku se dostaví nejpozději do 8:00 do školy.