Žádáme rodiče a žáky, kteří potřebují odevzdat zápisový lístek, aby vzhledem k současné situaci využili zaslání poštou, nejlépe doporučeně.