Informace o 2. kole přijímacího řízení pro učební obory naleznete zde, včetně počtu přijímaných uchazečů.