Pokyn ředitelky školy ze dne 9. 9. 2020 - nošení roušek ve společných prostorách.