Pokyn ředitelky školy ze dne 17. 9. 2020 - roušky ve škole.