Žáci ubytovaní v Domově mládeže - příjezd je možný již v neděli 25. 4. od 17 do 22 hodin. Pokud nepředloží platné potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 (od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů) či negativní test, který nesmí být starší než 48 hodin, budou otestování při příjezdu v prostorách Domova mládeže.