Maturitní zkoušky

 

 Praktické 7. 9. 
 Písemné  5. -6. 9.
Ústní   8. -. 9. 9.

 

Závěrečné zkoušky

 

Písemné  8. 9. 
 Praktické  14. - 15. 9.
 Ústní  20. 9.