Termíny opravných závěrečných zkoušek: písemná zkouška 1. 12. 2022, ústní zkouška 9. 12. 2022.