V úterý dne 22. listopadu se od 15 do 17 hodin konají třídní schůzky.