24. - 25. 5. 2021 - státní maturitní zkoušky - z organizačních důvodů třídy v budově U Stadionu (1A, 2A, 3A, 3B, 1C, 2C, 3C, 1T) pouze praktická výuka na dílnách dle rozvrhu, teoretické předměty - samostudium doma.

Od 26. 5. 2021 výuka probíhá řádně dle platných rozvrhů.

Ostatní třídy (budova Javornická 1228) + odborný výcvik - výuka bude obnovena dle platných rozvrhů v plném rozsahu.

 

Sledujte aktuální rozvrhy v Bakaláři.

 

Informace k výuce:

Žák se může účastnit výuky pouze za dodržení hygienických pravidel dle platného nařízení Ministerstva zdravotnictví - testování (1x týdně), respirátor a dezinfekce. Domov mládeže bude v provozu v plném rozsahu. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 494 539 211 nebo e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 Na základě OOP MŠMT uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole, a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Děkujeme všem uchazečům, kteří se zúčastnili příjímacích zkoušek na naší škole. Výsledky pro maturitní i učební obory budou zveřejněny dne 19. 5. 2021 pod registračním číslem, které uchazeči obdrželi poštou.

Žáci ubytovaní v Domově mládeže - příjezd je možný již v neděli 25. 4. od 17 do 22 hodin. Pokud nepředloží platné potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 (od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů) či negativní test, který nesmí být starší než 48 hodin, budou otestování při příjezdu v prostorách Domova mládeže.

 

Žákům byly instrukce zaslány poštou včetně pozvánky a podrobného časového schématu.

 

1) Žáci se dostaví v časovém rozmezí 7:30 až 8:00 před budovu školy na adrese U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Parkování u školy je možné.

 

2) Při vstupu žáci předloží pozvánku ke konání jednotných testů, která jim byla zaslána.

 

3) Žáci musí mít v budově školy a po celou dobu konání zkoušky nasazený respirátor.

 

4) Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví do školy nebude vpuštěn uchazeč, který vykazuje příznaky nemoci COVID-19, nepředloží potvrzení o negativním výsledku antigenního či PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které není starší než 7 dnů.

 

5) Potvrzení o negativním výsledku testu lze nahradit dokladem o tom, že uchazeč prodělal onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů.

 

6) Potvrzení o negativním testu lze nahradit certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo 14 dnů.

 

7) Vzhledem k současné epidemiologické situaci nebude umožněn vstup rodičům uchazečů do budovy školy.

 

8) Uchazeč test absolvuje ve své základní škole či na škole, ze které se hlásí. Tato škola je povinna mu test provést.

 

9) Uchazeči, kteří konají zkoušku na naší škole v obou termínech, nesmí mít ani druhý den konání zkoušky prošlý test.

 

10) Výsledky přijímacího řízení budou sděleny dne 19. 5. 2021 pod registračním číslem, které obdržel každý uchazeč.

 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat. Obracejte se prosím na Bc. Kristýnu Benkovou na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonních číslech 494 539 211, 601 087 564.