Žáci, kteří v měsící říjnu odberou 12 a více obědů a zaplatili příspěvek do Spolku rodičů a přátel školy při VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, budou zařazeni do slosovací soutěže o peněžní výhru!!!

 

Každý z pěti vylosovaných soutěžících obdrží částku 500,- Kč. Losování proběhne v listopadu!!

 

pdfLeták - stravovací soutěž

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce školy bylo na dny 29. - 30. září 2016 uděleno ředitelské volno.

Ve středu dne 20. 7. 2016 nás navždy opustil pan  Mgr. Vladimír Boček, náš kolega a kamarád, učitel, milovník fotbalu a života. Všichni jeho přátelé ho znali pod přízviskem Bočan a všem bude tento veselý, kamarádský, společenský a dobrou náladu šířící člověk velmi chybět. Na tohoto mezi žáky i dospělými oblíbeného učitele nikdy nezapomeneme.

 

Čest jeho památce.

 

ladik

 

Můžeme s klidem konstatovat „V naší škole se žáci mají skvěle!“. Vedle vodáckého a cyklistického kurzu, lyžařského pobytu v Alpách či v Orlických horách mělo padesát žáků školy možnost prožít první červnový týden na Makarské riviéře v rekreačním letovisku Podgora. Cílem pobytu je podpora pozitivních vztahů mezi žáky včetně prevence nežádoucích projevů chování. Snažíme se o smysluplné využití času, a proto mimo koupání v moři jsou součástí i různé venkovní hry (Pettanque, Kubb...), poznávací výlety lodí a autokarem včetně turistických výšlapů. V letošním roce jsme podnikli výlet na ostrov Korčula, dále výlet do města Makarská a dvanáctikilometrový výšlap do nádherného pohoří Biokovo, jehož vápencové stěny dosahují výšky až pětset metrů.

Pobyt jsme zakončili společným obědem v luxusním hotelu na pobřeží. Jsme nadšeni, žáci i učitelé......pohled na Biokovo s mořem je opravdu velmi krásný! Už teď se těšíme na příští rok!

 

chorvatsko 1 chorvatsko 2 chorvatsko 3 chorvatsko 4 chorvatsko 5 chorvatsko 6 chorvatsko 7

První ročníky učebních oborů Kominík, Karosář a studjní obor Provozní technika (denní forma) nebudou ve školním roce 2016/2017 otevřeny.