Ve středu dne 20. 7. 2016 nás navždy opustil pan  Mgr. Vladimír Boček, náš kolega a kamarád, učitel, milovník fotbalu a života. Všichni jeho přátelé ho znali pod přízviskem Bočan a všem bude tento veselý, kamarádský, společenský a dobrou náladu šířící člověk velmi chybět. Na tohoto mezi žáky i dospělými oblíbeného učitele nikdy nezapomeneme.

 

Čest jeho památce.

 

ladik

 

Můžeme s klidem konstatovat „V naší škole se žáci mají skvěle!“. Vedle vodáckého a cyklistického kurzu, lyžařského pobytu v Alpách či v Orlických horách mělo padesát žáků školy možnost prožít první červnový týden na Makarské riviéře v rekreačním letovisku Podgora. Cílem pobytu je podpora pozitivních vztahů mezi žáky včetně prevence nežádoucích projevů chování. Snažíme se o smysluplné využití času, a proto mimo koupání v moři jsou součástí i různé venkovní hry (Pettanque, Kubb...), poznávací výlety lodí a autokarem včetně turistických výšlapů. V letošním roce jsme podnikli výlet na ostrov Korčula, dále výlet do města Makarská a dvanáctikilometrový výšlap do nádherného pohoří Biokovo, jehož vápencové stěny dosahují výšky až pětset metrů.

Pobyt jsme zakončili společným obědem v luxusním hotelu na pobřeží. Jsme nadšeni, žáci i učitelé......pohled na Biokovo s mořem je opravdu velmi krásný! Už teď se těšíme na příští rok!

 

chorvatsko 1 chorvatsko 2 chorvatsko 3 chorvatsko 4 chorvatsko 5 chorvatsko 6 chorvatsko 7

První ročníky učebních oborů Kominík, Karosář a studjní obor Provozní technika (denní forma) nebudou ve školním roce 2016/2017 otevřeny.

 

Dne 22. března 2016 pořádala firma SolidVision na SPŠ Hranice celostátní kolo soutěže studentů středních škol ve 3D SOLIDWORKS modelování. Naši školu reprezentovali studenti 4. ročníku strojírenského oboru se zaměřením na CAD/CAM systémy a CNC stroje Petr Moravec, Adam Pomikálek a Vojtěch Šaloun pod vedením vyučujícího CAD systémů Mgr. Jaroslava Serbouska. V těžké konkurenci studentů průmyslových škol z celé republiky v kategorii tvorby výkresové dokumentace obsadil Adam Pomikálek 1. místo a Petr Moravec 2. místo. V kategorii 3D modelování následně vybojoval Adam Pomikálek 2. místo a Vojtěch Šaloun 3. místo. Gratulujeme!!!

Na únorové soutěži „Práce v SolidCAM“, kde naši studenti výborně reprezentovali, obdrželi kromě věcných cen i nabídku navštívit pořádající firmu SolidCAM CZ.

Studenti Adam Pomikálek, Petr Moravec a Vojtěch Šaloun s učitelem  Ing. Martinem Lockerem se 17. března vydali do Brna. Dopolední hodiny byly věnovány prohlídce vývoje a výroby školní CNC frézky. Tento stroj byl vyvinut speciálně pro potřeby výuky programování a obsluhy CNC strojů na technických školách. Vývojový prototyp jsme si mohli vyzkoušet přímo na Vojtou navrženém dílu. Ten byl konstruován tak, aby se ukázaly slabiny CNC strojů nižších kategorií (rychlost, dynamika). V porovnání s výukovými stroji, které máme na naší škole, si nový stroj vedl výtečně. Doba obrábění dílu z "umělého dřeva", které používáme jako vhodný materiál pro výuku, byla desetkrát kratší než na našich strojích.

Odpoledne bylo vyhrazeno pro školení systému SolidCAM v rozsahu větším než ve škole. Došlo i na řešení problémů při obrábění dílů, které si studenti vybrali pro své závěrečné práce z předmětu CNC stroje.

 

IMG 2439 IMG 2443