Firemní ekonomika - 63-41-N/11

1. Charakteristika oboru

Studenti jsou připravováni tak, aby po absolvování školy dokázali vykonávat manažerské a náročné specializované činnosti v ekonomických útvarech soukromých firem a akciových společností. Velmi dobré uplatnění nacházejí také v oblasti obchodu, služeb, státní správy a samosprávy. Značný důraz je kladen na studium cizích jazyků. Trvale se studují dva cizí jazyky. Předměty jako je obchodní cizí jazyk, korespondence v cizím jazyce a rétorika v cizím jazyce podstatnou měrou rozvíjejí prakticky využitelné komunikační schopnosti studentů při styku se zahraničními partnery. Volitelně mohou studenti studovat třetí cizí jazyk - francouzštinu, ruštinu, španělštinu nebo italštinu. Nezbytnou součástí studia jsou také předměty zaměřené do oblasti využívání výpočetní techniky ve studovaném oboru jakož i aplikace pravidel společenského styku a rétoriky.

2. Uplatnění absolventů

Absolventi vzdělávacího programu Firemní ekonomika najdou uplatnění v soukromých firmách i státních organizacích v útvarech finančních, investičních, účetních, daňových, marketingových, obchodních a prodejních. Mohou také pracovat ve firmách se zahraniční majetkovou účastí, v bankovnictví, pojišťovnictví nebo celní správě. Absolvent vzdělávacího programu Firemní ekonomika je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zajišťuje specializované agendy z oblasti účetnictví, odměňování, kalkulací, tvorby cen, rozpočtování a navazujících ekonomických činností (plánování, financování, rozbory a controlling), včetně zpracování metodických materiálů a řízení prací při týmovém řešení úkolů z příslušných ekonomických oblastí.

Výuka oboru Firemní ekonomika probíhá na odloučeném pracovišti v Kostelci nad Orlicí (Obchodní akademie T. G. Masaryka).

Poplatek za studium činí v souladu s platnou vyhláškou č. 10/2005 Sb. 3000 Kč/rok.

 

docUčební plán

 

Tato webová stránka používá cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které naše stránka ukládá ve vašem zařízení. Cookies můžeme používat pro zjištění statistik návštěvnosti webu, poskytování funkcí spojených se sociálními médii nebo k personalizaci obsahu a reklam. Některé cookies mohou být poskytnuty službami třetích stran, které naše stránka využívá. Pro uložení cookies, které nejsou nezbytné pro provoz stránky, potřebujeme dle legislativy EU váš souhlas.