Autolakýrník - 23-61-H/01

1. Charakteristika oboru

Tříleté studium učebního oboru připraví vzdělané odborníky, kteří ovládají veškeré autolakýrnické práce. Žáci se naučí volit a správně používat materiály k povrchovým úpravám karoserií a skříní vozidel, nanášet nátěrové hmoty různými technikami, provádět konečnou úpravu laků karoserií a skříní vozidel broušením a leštěním. V rámci produktivní činnosti budou provádět opravy laků karoserií a skříní vozidel, nanášet antivibrační a izolační vrstvy, obsluhovat zařízení k sušení a vytvrzování laků. Získají odbornou dovednost při volbě nátěrových systémů, výpočtu spotřeby nátěrových hmot, v přípravě a konečném provedení malířských a lakýrnických prací. Součástí vyučování je i odborná připravenost k řízení motorových vozidel skupiny B.

Odborný výcvik bude probíhat v lakýrnické dílně nově zbudovaného Centra praktické přípravy, Na Jamách v Rychnově nad Kněžnou.

2. Uplatnění absolventů

Absolventi najdou uplatnění ve strojírenství, v povolání autolakýrník. Dosáhnou požadované vzdělání pro vykonávání autolakýrnických prací ve výrobě a při opravách vozidel, orientaci v jednoduchých cenových záležitostech oboru, práci s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií. Úspěšní absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu, které ukončí maturitní zkouškou.

pdfUčební plán

 

3. ročník oboru autolakýrník:

 

Exkurze do Kopřivnice

Jako žáci 3. ročníku oboru autolakýrník jsme se zúčastnili exkurze do Kopřivnice, která byla zahájena 7. května před naší školou. Autobus nás odvezl k firmě Tatra, kam jsme dojeli po dlouhé cestě v 10 hodin.

Před firmou Tatra jsme se rozdělili do dvou skupin. Než jsme zahájili prohlídku této firmy, dostali jsme ochranné helmy a vesty. Prohlídku jsme začali v montážní hale, kde jsme viděli tři linky. Před těmito linkami mají odmašťovací komoru se suškou a lakovací box, kde lakují rámy a nápravy. Na první lince kompletovali rám s nápravami a koly, přesouvaný pojízdným jeřábem. Dále zde kompletují motor. Montují tu různé nápravy nezávislé na sobě, jak je u Tater známé a 3druhy motorů. Na druhé lince kompletují různé kabiny, které poté vybavují sedadly, palubními počítači, čalouněním a podobným vybavením. Na poslední lince natahují svazky elektrických kabelů. Tento proces se aplikuje pouze u starých typů vozidel. U nových vozidel kvůli menším peněžním nákladům tyto svazky kupují od specializovaných firem.

Z montážní haly jsme šli do lakovny. V lakovně jsme viděli, jak různé díly navěšovali na vozíky, které pokračovaly do odmašťovacích kabin a do lakovacích boxů. Dále tu měli boxy na kabiny, spodní konstrukci automobilu a disky kol. Všechny tyto díly, předtím nežli přijdou na stříkání hlavní barvy, musí projít odmašťovací komorou, po které přechází na fosfátování. Fosfátují se pomocí anaforézy. Je to speciální lázeň, kde tyto díly ponechají 20minut. Po lázni se přesunou do pece vyhřáté na 190 °C. Po zaschnutí se zkontrolují díl a popřípadě se něco obrousí a zatmelí. Před barevnou vrstvou tyto díly nastříkají do plniče. Většinu automobilů stříkají vlastní barvou. Pouze na vojenské, hasičské a podobné automobily dostávají barvy od zákazníků.

Z lakovny jsme byli dovedeni na parkoviště, kde jsme mohli vidět vyrobené nákladní automobily. Tímto naše exkurze ve firmě Tatra skončila.

Po přestávce na oběd nás čekala exkurze do dvou muzeí, a to muzea Emila a Dany Zátopkových, kde jsme viděli medaile, a také videa z jejich závodů či články z novin. Druhé muzeum, které jsme navštívili, bylo Muzeum Tatra. V muzeu jsme viděli automobily, které kdy Tatra vyrobila, i jiné, začínaje koňským spřežením, automobily různých typů osobních, sportovních, vojenských, hasičských, i nákladních. Vyráběli motory i do letadel, a co mě velice překvapilo, tak i mlýnky na maso. Po zhlédnutí těchto muzeí jsme se vrátili do Rychnova nad Kněžnou.

Tato exkurze se mi líbila, protože jsem se dozvěděl něco nového a viděl zajímavé automobily. Mrzí mě, že firma Tatra má velké problémy, stav zaměstnanců se snížil z 15 000 na 1 500, pracuje se na jednu směnu, musela být prodána kovárna, slévárna a podobný osud čeká zřejmě i lakovnu.

Vladimír Řehák
3AAL

Vedení exkurze: Ing. Radka Kalousková, Mgr. Pavel Poklop

Fotogalerie: