Studijní obory

Čtyřleté studijní obory pro absolventy základních škol či dvouleté nástavbové obory pro absolventy učebních oborů zakončené maturitní zkouškou. Po úspěšném absolvování možnost studia na VOŠ či vysoké škole.