Auto jede

Ve čtvrtek dne 9. 11. 2017 se uskutečnil první ročník soutěže Auto jede, pořádaný Střední školou - Podorlickým vzdělávacím centrem Dobruška. Soutěž je určena pro studenty středních škol technického zaměření.

Úkolem soutěžních týmů je navrhnout model robotického vozidla. Jediným omezením jsou předepsané rozměry, jinak mohou konstruktéři ukázat svoji designérskou invenci. Autíčko musí být schopno projet autonomně dráhu vyznačenou černou čárou na bílém podkladě, a to jednu bez křižovatek a druhou s nimi. Celkové hodnocení je dáno součtem bodů za konstrukci, design, elektroniku a program, které přiděluje porota a bodů, které tým získá za správné projetí trati.

Tým Robotec VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou ve složení Daniel Schweidler a Lukáš Jiroušek se zúčastnil soutěže s modelem nákladního auta Tatranka. Celé vozidlo bylo navrženo s využitím CAD systému. Počítačový model byl následně použit pro výrobu jednotlivých dílů technologií 3D tisku a řezání laserem. Některé drobné díly byly zhotoveny ručně. Řízení vozidla zajišťuje počítač, který na základě informací ze senzorů barev ovládá pohonné motory.

V průběhu soutěže mohl tým provést libovolný počet pokusů o projetí dráhy a započítával se nejlepší dosažený čas. Naše autíčko bez problémů absolvovalo dráhu bez křižovatek, ovšem na trati s křižovatkami stále volilo chybný směr. Nakonec se ale po obrovském úsilí podařilo program opravit a Tatranka projela i druhou trať bez chyby. Tím se posunula v konečném pořadí na vítěznou pozici.

Studenti si díky této soutěži vyzkoušeli kompletní cestu od návrhu vozidla, výroby dílů, jejich kompletaci, zapojení elektroniky až po programování a testování. Nakonec své řešení museli obhájit před odbornou komisí. Tím získali cenné zkušenosti, které budou moci využít v budoucí praxi.

Video

Robotec Tatranka Vyhlaseni

 Talenty pro firmy

V pátek 2.6.2017 hostila naše škola oblastní kolo technické soutěže Talenty pro firmy. Tuto soutěž pořádá Krajská hospodářská komora, tentokrát ve spolupráci s městem Kudowa Zdroj. Cílem projektu je navázat a posílit spolupráci, vyměnit si zkušenosti a ukázat příklady dobré praxe v oblasti zvyšování zájmu mladé generace o techniku, technické obory a s tím související profese. Jedním z hlavních záměrů je ojedinělou formou zvýšit v dětech zájem o techniku, čehož nedílnou součástí je i ukázka mezigenerační spolupráce při řešení zadaných úkolů.

Každý soutěžní tým je sestaven ze zástupce technické firmy, 3 žáků základní školy, 3 žáků střední školy a pedagoga. Tohoto oblastního kola soutěže se zúčastnily 4 týmy. Tři týmy vedli zástupci regionálních firem Bednář FMT s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o., Týniště nad Orlicí a AB-TIP s.r.o., Borohrádek, studenti strojírenství tříd 1A, 1B a 1. ročníku učebního oboru mechanik tvořili starší část týmů a žáci 4. ročníku ZŠ Masyrykova Rychnov n. Kn. mladší část týmu. Čtvrtým soutěžícím byl zahraniční tým z Polska.

Úkolem týmu pod vedením zástupců firem v roli kapitánů bylo sestavit funkční model technického zařízení podle návodu ze stavebnice Merkur. Důraz byl kladen na použití správných dílů, jejich sestavení a splnění předepsaných kritérií - dodržení rozměrů a vůlí a hlavně funkčnost modelu. V tomto kole soutěže soutěžící stavěli model pásového dopravníku, vyklápěcího zařízení a regulátoru, které ve výsledku tvořily jeden funkční celek.

Všechny týmy si s úkolem během 2,5 hodinového limitu poradily a model dokončily. Mile překvapila výborná spolupráce mezi mladšími a staršími soutěžícími a vedením týmu zástupcem firmy.

Vítězem oblastního kola se stal tým vedený zástupcem firmy AB-TIP s.r.o., Borohrádek, se studenty třídy 1B a žáky ZŠ Masarykova, a tím si zajistil postup do krajského kola soutěže.

Návštěva SolidCAM CZ

Na únorové soutěži „Práce v SolidCAM“, kde naši studenti výborně reprezentovali, obdrželi kromě věcných cen i nabídku navštívit pořádající firmu SolidCAM CZ.

Studenti Adam Pomikálek, Petr Moravec a Vojtěch Šaloun s učitelem  Ing. Martinem Lockerem se 17. března vydali do Brna. Dopolední hodiny byly věnovány prohlídce vývoje a výroby školní CNC frézky. Tento stroj byl vyvinut speciálně pro potřeby výuky programování a obsluhy CNC strojů na technických školách. Vývojový prototyp jsme si mohli vyzkoušet přímo na Vojtou navrženém dílu. Ten byl konstruován tak, aby se ukázaly slabiny CNC strojů nižších kategorií (rychlost, dynamika). V porovnání s výukovými stroji, které máme na naší škole, si nový stroj vedl výtečně. Doba obrábění dílu z "umělého dřeva", které používáme jako vhodný materiál pro výuku, byla desetkrát kratší než na našich strojích.

Odpoledne bylo vyhrazeno pro školení systému SolidCAM v rozsahu větším než ve škole. Došlo i na řešení problémů při obrábění dílů, které si studenti vybrali pro své závěrečné práce z předmětu CNC stroje.

IMG 2439 IMG 2443

Učebna CNC strojů se rozrostla o dvě nové frézky

V rámci Regionálního operačního programu Severovýchod se podařilo modernizovat vybavení učebny CNC strojů. Pro zajištění plnohodnotné výuky v oblasti programování CNC strojů je nutné inovovat strojní vybavení. Proto byl vybrán již osvědčený koncept výukových strojů EMCO, které sice nedosahují parametrů průmyslových strojů, ale díky nižší ceně lze učebnu vybavit více pracovišti. Tak může na strojích pracovat více žáků současně a výuka je tak efektivnější.

Nová generace výukových strojů má výbornou vlastnost v tom, že lze zvolit řídicí systémy různých výrobců (Sinumerik, Heidenhaim), které se používají na průmyslových strojích. Takto se žáci učí přímo na řídicích systémech, se kterými se setkají v praxi. Oproti současným strojům dosahují dva nové stroje vyšší rychlosti i přesnosti obrábění, jsou vybaveny automatickými výměníky nástrojů a jedna frézka je má i čtvrtou otočnou osou (díky tomu lze obrábět i velmi složité tvary). Tímto se opět více přibližují moderním trendům v oblasti obrábění. Kromě vlastních CNC strojů je součástí vybavení simulační software pro osobní počítače, na kterém se žáci učí programování a vlastní obsluze řídicích systémů strojů.


Další plánovanou investicí je nákup laserové CNC gravírky pro rozšíření výuky o další CNC technologie (řezání). Jedná se o stroj určený pro laserové gravírování a řezání plastů, dřeva, pryže a dalších materiálů. Od průmyslově používaných laserových řezacích strojů se liší řezacím výkonem (nelze řezat kovy). Díky tomuto vybavení se žáci během výuky seznámí s další moderní technologií používanou v průmyslu.

101 2105  101 2101  101 2100

 

Vyrábíme pro tým Formula Student TU Brno Racing a jejich monopost Dragon 4

Na začátku roku naši školu navštívil náš absolvent David Hodas, který nyní studuje poslední ročník inženýrského studia na VUT Brno. Zároveň je také vedoucím týmu TU Brno Racing, který se zúčastní poháru Formula Student.
Tato soutěž je Evropskou odnoží původně americké soutěže Formula SAE. Jedná se o prestižní soupeření univerzitních týmů složených z budoucích inženýrů. První zmínky o soutěži nalézáme roku 1981, kdy myšlenka závodů univerzit vznikla v USA. Do Evropy se dostala o 17 let později. Avšak závody se nekonají pouze na těchto kontinentech. Kromě vybraných amerických a evropských států je soutěž pořádána také v Brazílii, Japonsku nebo Austrálii. Celkově se závodů účastní na 300 týmů z celého světa.

dragon 4

Po poutavém představení školy a soutěže našim studentům jsme byli osloveni, zda bychom pro jejich monopost nebyli schopni vyrobit některé díly. A protože je to výzva, domluvili jsme se na výrobě formy pro laminování volantu.
Forma volantu se skládá ze dvou tvarových částí z duralu. Výroba probíhala na CNC obráběcím centru MSV 1000, které naše škola pro potřeby výuky moderních technologií vlastní. Dutina formy má poměrně složitý tvar, a tak samotné frézování trvalo asi 12 hodin.

forma

Po měsíci od předání, během kterého se forma dokončovala a probíhala výroba volantu, jsme od týmu obdrželi zprávu, že se vše podařilo. Vyrobením vlastního volantu pro formuli se tak podařilo snížit jeho hmotnost z původních 500 g na 130 g, a to je nezanedbatelná úspora hmotnosti na voze, kde se šetří každý gram.

volant

Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na tak zajímavém projektu, jakým určitě Formula Student je.

Článek na stránkách týmu TU Brno Racing: http://www.tubrnoracing.cz/cs/novinky/volant-vlastnimi-silami-143.htm

 

3D tiskárna už tiskne

V předposledním týdnu měsíce června, těsně před prázdninami se podařila neuvěřitelná rychlá akce - pořízení 3D tiskárny REBEL 2.

Na konferenci HW-news jsem se dověděl o tom, že pan Petr Zahradník začal kompletovat a dodávat stavebnici 3D tiskárny za "neuvěřitelnou" cenu 9 990,- Kč.

rebel01

Po jeho kontaktování a doplnění informací, jsem se rozhodl, že bychom si 3D tiskárnu do školy mohli konečně pořídit. V pondělí jsem se tedy vydal do firmy TopTech, která je naším dodavatelem v oblasti CAD/CAM systémů.

Protože i zde tato myšlenka dopadla na úrodnou půdu, dohodli jsme se na pořízení tiskárny formou sponzorského daru. A teď už vše mělo rychlý spád. V úterý byla tiskárna objednána, ve čtvrtek poštou dorazila a v pátek jsem ji měl již stavebnici na stole.

Tiskárna je dodávána ve formě všech potřebných dílů ke stavbě (není to tedy hotový výrobek). V pondělí na kroužku robotiky jsme ihned začali se stavbou a během 2 hodin postavili základní rám. Během úterka byla mechanická část dokončena. A po konzultaci s panem Zahradníkem jsem se pustil do realizace elektrické části. Bohužel v posledním červnovém týdnu nebylo času nazbyt, takže tiskárna byla dokončena až v pondělí 30.6.

Tato tiskárna není komerčním výrobkem, je vyvíjena jako OpenSource projekt skupinou nadšenců. Takže jsem se trošku obával hlavně softwarové části (která bývá u podobných projektů často nedotažená), ale byl jsem mile překvapen, že téměř vše fungovalo na první pokus. Takže od dokončení elektrické části tiskárny po první tisk celé oživování a nastavování trvalo necelé 2 hodiny.

rebel02

Hned první pokusný tisk byl úspěšný, jen je potřeba trochu doladit rychlost a teplotu při tisku. Část prvního tisku se podařilo zachytit i na video.

 

Závěrem bych chtěl poděkovat firmě TopTech s.r.o. za sponzorování nákupu tiskárnya panu Petru Zahradníkovi za skvělý servis a cenné rady při stavbě tiskárny.