Autoelektrikář - 26-57-H/01

1. Charakteristika oboru

Učební obor připraví vzdělané odborníky, kteří ovládají veškeré opravy, demontáže a montáže, výměny, nastavení a seřízení elektrických zařízení silničních motorových vozidel. V tříletém studiu se žáci naučí obsluhovat měřicí, diagnostické a testovací zařízení pro kontrolu systémů silničních motorových vozidel, opravovat elektrická a elektronická zařízení motorových vozidel, orientovat se a používat při kontrole elektrotechnickou dokumentaci. Žáci v rámci produktivní činnosti provádí opravy a seřízení elektrického a elektronického příslušenství silničních motorových vozidel, včetně systému centrálního zamykání, elektrického ovládání oken a dveří, alarmů, imobilizérů, ovládání nastavování sedadel, zpětných zrcátek a dalšího elektronického příslušenství. Získají odbornou dovednost při opravách rozhlasových přijímačů, mobilních telefonů a navigačních systémů. Součástí vyučování je i odborná připravenost k řízení motorových vozidel skupiny C.
Odborný výcvik probíhá v dílnách a specializovaných učebnách nově zbudovaného Centra praktické přípravy, Na Jamách a U Stadionu 1166 v Rychnově nad Kněžnou, popřípadě v autoservisech v rámci regionu.

2. Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní v povolání autoelektrikář, získají kompetence pro práci v různých opravárenských provozech, autoservisech, ve stanicích technické kontroly a měření emisí, při provádění montáží, demontáží, opravách a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel včetně obsluhy diagnostických zařízení. Dokáží pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií. Úspěšní absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu, které ukončí maturitní zkouškou.

pdfUčební plán