Karosář - 23-55-H/02

1. Charakteristika oboru

Absolvent oboru je připraven k výkonu povolání klempíř a povolání karosář. Po absolvování krátkodobých kurzů se může uplatnit i v příbuzných povoláních, např. stavební klempíř, montér vzduchotechniky a podobně. Ve 3. ročníku získá absolvent zdarma řidičské oprávnění skupiny B.

Odborný výcvik probíhá na Jamách v Rychnově nad Kněžnou a na smluvně zajištěných pracovištích v okresu. V rámci osnov žáci absolvují základní kurz svařování plamenem a řezání kyslíkem a základní kurz svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře včetně bodového odporového svařování.

2. Uplatnění absolventů

Absolvent se uplatňuje v průmyslové i živnostenské sféře, přitom umí samostatně demontovat a montovat plechové díly karoserií a skříní, samostatně zhotovit složitější plechové díly karoserií a skříní. Samostatně realizovat střední opravu karoserie a řídit vozidla skupiny B.

pdfUčební plán

Ukázky práce žáků:

karosar1karosar2

karosar3