Kominík - 36-56H/01

1. Charakteristika oboru

Jedná se o učební obor, který naše škola, jako jedna z mála, v rámci České republiky vyučuje. Tříleté studium připraví vzdělané odborníky, kteří zvládnou technologické procesy provádění kominických prací od základů zednických prací, ručního opracování kovů, připojování spotřebičů paliv na spalinovou cestu, návrhů a realizaci spalinových cest, čištění spotřebičů a spalinových cest až po revize a speciální technologické postupy. Získají znalosti a dovednosti zásad souvisejících s technickou stránkou zhotovování náčrtů a výkresů. Naučí se číst prováděcí výkresy stavebních konstrukcí, stavebních dílců a orientovat se v projektové dokumentaci.

Odborné předměty, a to technické zobrazení, stavební základ a kominické práce, budou vyučovány ve specializovaných učebnách, dílnách a pracovištích různých firem.

V rámci výuky odborného výcviku spolupracuje naše škola s kominickými odborníky - s panem Lukášem Habrem z Náchoda a s panem Davidem Strnadem z Deštného v Orlických horách.

 

kominictvi habr   kominictvi strnad

 

2. Uplatnění absolventů

Absolventi najdou uplatnění v povolání kominík. Jsou schopni samostatně vykonávat činnosti spojené s instalací a sanacemi, čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a dalších zařízení. Úspěšní absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu, které ukončí maturitní zkouškou.

pdfUčební plán

Od 1. září 2014 poskytujeme žákům oboru kominík stipendium!

Ukázky práce žáků:

kominik1kominik2

 

 

 

 

Ukázka kominických prací z projektu UNIV 3 (stejné práce provádějí žáci 2. a 3. ročníků):

 

V rámci odborného výcviku proběhla demolice cihlových komínů: