Operátor skladování (Operátor logistiky) - 66-53-H/01

 

1. Charakteristika oboru

Obor vzdělání Operátor skladování (zaměření Operátor logistiky) je oborem, který byl vytvořen na základě potřeb provozů firem. Výuka všeobecných a odborných předmětů poskytuje žákům potřebné poznatky a dovednosti pro uplatnění v logistických řetězcích firem (např. v dopravě, v řízení skladovacích procesů, v dokumentaci a řízení vnitřních toků materiálů). Odbornou praxi vykonávají žáci na pracovištích odborného výcviku školy a odborných pracovištích firem. Obor je vhodný jak pro dívky, tak i chlapce.

 

2. Uplatnění absolventů

Absolvent získá potřebné znalosti a dovednosti týkající se organizace přijímání, evidence a přepravy materiálů, řízení materiálového toku, skladování a vedení příslušné dokumentace. Ovládá základní firemní software, počítačovou obsluhu logistických systémů a vedení záznamů v papírové i elektronické podobě. Výuka je koncipována tak, aby se absolvent dokázal orientovat v logistických systémech.

pdfUčební plán