Dvouletý pomaturitní specializační kurz:

Ekonomika - ceny a odhady motorových vozidel (PSEK)

Od roku 1992 jako jedna z mála škol v České republice zajišťujeme výuku v pomaturitním specializačním kursu (dále jen kursu) Ekonomika - ceny a odhady motorových vozidel (PSEK), který je určen především pro budoucí soudní znalce či odhadce a pracovníky pojišťoven, kteří se uvedenou problematikou zabývají. Zatím studium kursu úspěšně zakončilo 435 absolventů.

Studium je pořádáno jako dálkové dvouleté se studijními soustředěními. Škola zabezpečuje výuku a některé studijní texty a nezabezpečuje stravování ani ubytování posluchačů kursu (doporučuje pouze vhodné ubytování).

Podmínkou pro přijetí jsou (kromě podmínek uvedených v § 4 odst.1 zákona č. 36/67 Sb. o znalcích a tlumočnících):

  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou,
  • nejméně tříletá praxe v oboru po absolvování střední školy strojírenského, automobilního, zemědělsko-mechanizačního nebo dopravního zaměření,
  • nejméně šestiletá praxe v oboru po absolvování ostatních typů středních škol,
  • předložení vyplněné přihlášky ke studiu s přehledem praxe a dalšími požadovanými přílohami.

Dokumenty ke stažení:

pdfZákladní informace o kurzu

 

Ostatní kurzy:

docPodnikatelské minimum živnostníka