Absolutoria

Absolutorium se skládá ze tří částí:

  • zkouška z odborných předmětů
  • zkouška z cizího jazyka
  • obhajoba absolventské práce

Absolventské zkoušky i obhajoby absolventských prací jsou veřejné. Do zkušební místnosti lze ale vcházet a z ní odcházet pouze v přestávkách mezi jednotlivými zkušebními bloky.