Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Sekretariát, studijní oddělení

Sekretariát, studijní oddělení

U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Přijímací řízení

Přihlaste se k nám na studium, zde naleznete všechny potřebné dokumenty.

Přijímací řízení
Název oboru
Kód oboru
Délka vzdělání
Způsob ukončení
Počet přijímaných žáků
Přijímací zkoušky
Potvrzení od lékaře
Strojírenství
23-41-M/01
4
Maturitní zkouška
9
Technická administrativa
23-41-M/01
4
Maturitní zkouška
10
Autotronik (26-57-H/01 Autoelektrikář)
39-41-L/01
4
Maturitní zkouška + Závěrečná zkouška
nenabízíme pro 2. kolo
Autoelektrikář
26-57-H/01
3
Závěrečná zkouška
3
Autolakýrník
23-61-H/01
3
Závěrečná zkouška
3
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26-52-H/01
3
Závěrečná zkouška
8
Kuchař
65-51-H/01
3
Závěrečná zkouška
7
Mechanik opravář motorových vozidel
23-68-H/01
3
Závěrečná zkouška
nenabízíme pro 2. kolo
Operátor skladování
66-53-H/01
3
Závěrečná zkouška
6
Truhlář
33-56-H/01
3
Závěrečná zkouška
5

Přihláška ke studiu a další potřebné formuláře

Aktuality k přijímacímu řízení

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
16 května, 2024
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 - 1. kolo
15 května, 2024
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2024
31 ledna, 2024

Informace pro rodiče k přijímacímu řízení JARO 2024

Ředitel střední školy do systému vloží do 31. ledna 2024 kritéria pro přijímací řízení.

Termín a počet podání přihlášek do 1. kola

 • od 1. února do 20. února 2024
 • týká se maturitních i nematuritních oborů
 • podáváte přihlášky nově popsanými způsoby
 • můžete podat až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky

Způsoby podání přihlášek

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 • Elektronicky (s ověřenou bankovní identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita – podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo na info.identitaobcana.cz
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

 

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Testy na nečisto

Přijímací zkoušky nanečisto se budou konat v sobotu dne 17. 2. 2024 od 8:00 hodin v budově U Stadionu 1166.

Přihlášení proveďte elektronicky zde.

Přijímačky nanečisto jsou zpoplatněny částkou 300,-Kč, která je splatná na bankovní účet nejpozději do 10. 2. 2024. Každý uchazeč obdrží po přihlášení na zkoušky platební údaje včetně variabilního symbolu, který bude shodný s evidenčním číslem, pod kterým budou zveřejněny výsledky. Přihlášky na přijímací zkoušky nanečisto přijímáme do 7. 2. 2024 s ohledem na kapacitu učeben. Přihlášení proveďte pomocí zaslaného odkazu. V případě dotazů se na nás obracejte telefonicky nebo e-mailem.

 

Více

1. Elektronická přihláška

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

 • Přihlásíte se do systému, který je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením, a to je vše.

 

Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde. U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech. Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce. Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy. Pozvánka ke zkouškám přijde elektronicky. Po vyhodnocení uvidíte výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky. Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

Více

2. Výpis ze systému

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou před vyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit sami. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

 

Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělávání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde. U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech. Stačí jedna kopie od každé přílohy. Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy. Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem. Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

Více

3. Tiskopis se všemi přílohami

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle priorit.

 • Nepotřebujete počítač ani mobilní telefon.
 • Ke každé přihlášce musíte přiložit listinné kopie všech příloh.
 • Musíte doručit listinnou přihlášku se všemi přílohami do každé školy.
 • Musíte si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.
 • Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
 • Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek

Řádný termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024

 

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ)

 • 29. a 30. dubna 2024

 

Další důležitá data 1. kola přijímacího řízení

 • 10., 13. a 14. května 2024 – nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a v informačním systému)

Místo konání zkoušek

 • Jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) bude uchazeč konat výhradně na některých ze škol, na kterou se přihlásí.
 • Školy pro konání přijímací zkoušky (JPZ) budou určeny systémem a dozvíte se o nich z pozvánek, které rozešlou jednotliví ředitelé škol.
 • Může se stát, že žák bude konat JPZ dvakrát na stejné škole.
 • Náhradní termín JPZ se bude konat ve škole, kde se měl konat řádný termín

Důležité změny

 • Určení priority jednotlivých škol.
 • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
 • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
 • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.
 • Uchazeči neodevzdávají zápisový lístek.

Výběr škol na přihlášku - prioritizace

V přihlášce závazně zvolíte pořadí oborů vzdělání v jednotlivých školách podle Vaší priority. Své vybrané školy a jejich obory vzdělání seřadíte do pořadí podle toho, kam chcete nejvíce. Pokud se uchazeč umístí “nad čarou” ve více školách, bude systémem přiřazen na první z nich. Nejvíce chci do školy č. 1, pokud se nedostanu do školy č. 1, pak chci do školy č. 2, pokud se nedostanu ani do té, pak chci do školy č. 3.

 • Priorita (pořadí) oborů vzdělání v přihlášce nemá vliv na pořadí uchazečů ve výsledkové listině školy.
 • Priorita má vliv na výběr školy/oboru vzdělání až v případě, kdy se uchazeč umístí “nad čarou” ve více než jedné výsledkové listině.

 

Toto pořadí je důležité pro určení, na jakou školu/obor budete přijati. Pokud budete “nad čarou” ve více oborech, automaticky budete přijati do toho z nich, který jste označili jako první. Do zbývajících oborů již nebudete moci být v daném kole přijati. Pokud se do svého prvního oboru nedostanete, ale do druhého ano, budete přijati do druhého.

 

POZOR!!

Když si po podání přihlášky rozmyslíte pořadí svých škol (oborů vzdělání), není možné pořadí měnit. Zvolený obor a pořadí je možné měnit jen do 20. února 2024 formou zpětvzetí přihlášky a podáním nové.

 

Odvolání

V minulých letech se podávalo odvolání, když byl uchazeč “pod čarou” a doufal, že se do oboru nezapíše (neodevzdá zápisový lístek) dostatečný počet uchazečů, aby byl posunut v pořadí “nad čáru”. Nově již toto neplatí, protože všechna místa budou díky priroritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit, měl by se vzdát přijetí. Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol (tzn., nedostane místo v méně prioritním oboru v 1. kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

 

POZOR!!

Byl jsem přijat na mou první školu/obor vzdělání v pořadí, ale rozmyslel jsem si to a chtěl bych radši na druhou. Můžu to nějak udělat? Nemůžete. Pokud jste na jednu školu do příslušného oboru přijat, jediná možnost je vzdát se přijetí, pak podat přihlášku ve 2. nebo dalším kole.

Nemáte ale jistotu, že na Vaší „druhé“ škole bude ve 2. kole vypisováno přijímací řízení a že na ní budete přijat.

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí, nebo se v 1. kole nikam nehlásili (tito se ale v 2. kole mohou hlásit jen do nematuritních oborů).

Více informací na webu: https://www.prihlaskynastredni.cz/

Více
Více

Kalendář událostí

Play Video
Play Video

Dny otevřených dveří